Livets Bog, bind 1
Den jordiske videnskab er ved at glide ind på tanke- og sjæleliv. Kvalifikationer for at blive autoritet på åndsforskningens område
230. Den jordmenneskelige videnskab vil således nu begynde at glide ind på åndelige planer, hvilket vil sige det samme som, at dens forskningsobjekter bliver det såkaldte "tanke- og sjæleliv". Men en autoritet i denne forskning kan jo kun et væsen blive i forhold til det område af tankeklimaer og sjæleliv, det selv har overvundet og behersker. Et individ, der endnu bliver behersket af lavere tendenser, kan jo aldrig blive nogen autoritet overfor et væsen, der forlængst har overvundet de nævnte tendenser. Sålænge et væsen er alkoholist, kan det jo ikke være nogen ekspert i en afholdsbevægelse. Da den zone, videnskaben er ved at glide ind i, er en kærlighedszone, kan væsener, der ikke er nået ret langt frem i udvikling af kærlighed, ikke blive nogen som helst fremragende autoritet i den zone, ganske uanset hvor meget fysisk kendskab og viden de så end måtte sidde inde med. Naturligvis må den fysiske viden ikke foragtes, tværtimod, den er en overordentlig stor og vigtig faktor, uden hvilken ånds- eller "kærlighedsvidenskaben" aldrig ville komme til at kunne sætte helt fuldkomne blomster eller frugter. Gennem den fysiske videnskab bliver menneskeheden jo netop ledet frem til kærlighedszonen. Og gennem samme videnskab har den fået udviklet evnen til at kunne gå en højere bevidsthedsform i møde.