Livets Bog, bind 2
"Salighedsrigets" længselsenergier bliver til fysisk elektricitet
418. Vi er hermed kommet i berøring med et af de store felter, hvor menneskehedens overtroiske opfattelse af livet endnu i overordentlig stor udstrækning er gældende, samt nævnte opfattelses fremkaldelse af "dommedagen", som jordmenneskene nu er begyndt at opleve. Vi har således set, at der, hvor individet endnu i kraft af uvidenhed ikke kan se livet i materien eller "mineralriget", der er det ikke materien, der er "livløs", men der er det væsenerne selv, der er sovende eller endnu er uden virkelig højintellektuel dagsbevidst orienteringsevne.
      "Mineralriget" er således ikke noget "dødens rige", men udgør et umådeligt ocean af bevidsthedsenergier. Disse energier er altså realistiske konsekvenser af "salighedsvæsenernes" længsler eller begær efter fysisk form for oplevelse af livet, omsat til vane- eller automatfunktioner. De nævnte væsener er jo ikke vågen dagsbevidste i disse konsekvenser. Men dette forhindrer ikke, at de nævnte konsekvenser repræsenterer en meget livlig aktivitet, som ikke alene er synlig for de i fysisk tilværelse fremskredne væsener, men også ligefrem er en livsbetingelse for disse væsener.
      Som før nævnt forplanter disse himmelske væseners længselsenergier sig efterhånden til spiralens tre første store grundenergier: "instinkt-", "tyngde-" og "følelsesenergien". Ved længselsenergiens berøring med "instinktenergien" i "salighedsriget", hvilken energi, hvad symbolet viser, allerede er på sit andet stadium for opadgående tilstand, og ved denne energikombinations berøring med "tyngdeenergien", der i samme zone kun er i sit første stadium for opadgående tilstand, opstår det ocean af kraftreaktioner eller energiformer, man på det fysiske plan kender under begrebet - "elektricitet". Og hermed er det første grundmateriale tilrettelagt for skabelsen eller tilblivelsen af en fysisk verden. "Elektriciteten" udgør broen mellem "salighedsriget" og den fysiske verden. Alt, hvad der eksisterer af usynlige kræfter, ligefra tankebølgerne, der går igennem de fysiske væseners hjerner, til lyskilden i deres elektriske lysekroner eller drivkraften i deres elektriske tog, ligefra radiobølgerne i deres stuer til livskraften i deres fysiske organismer, er alt uden undtagelse i form af stråler eller bølger henhørende under begrebet "elektricitet".
Symbol af Martinus
Symbol nr. 9
Grundenergiernes kombination