Livets Bog, bind 2
Jegets fysiske legeme bliver til. Væsenet begynder at tænke. "Dyret" er det første tænkende væsen i spiralen
512. En sådan livsfunktion er udelukkende bygget på væsenets begær efter udløsning af de for det selv behagelige energikonstellationer eller berøringer med materien. Ved således at udløse tiltrækning imod nogle og frastødning imod andre energier, får jeget et vist domæne i materien, hvilket vil sige, at der i jegets udfoldelsesområde bliver en materieansamling, en kombination af energi eller stof. Denne kombination af materie udgør jegets fysiske legeme. Dette legeme er således kun en stående reaktion eller virkning af jegets tiltrækning og frastødning af særlige bestemte energiarter. I væsenets mineral- og plantetilstand er denne kun fremtrædende i sin spæde begyndelse og foregår i stor udstrækning igennem en, fra en forudgående spiral, nedarvet "C-viden" eller automatfunktion. Men i kraft af den stadige vekselvirkning med energierne og den heraf følgende stadige påvirkning af energiernes særlige reaktionsevner vågner, som nævnt, individets "anelsesbevidsthed". Dets "anelse" om hvilke energier, der er behagelige, og hvilke der er ubehagelige for dets egen fremtræden i tilværelsen, bliver stærkere og stærkere for tilsidst at blive til vished, hvilket vil sige bevidst "tanke". Og den automatiske tiltrækning og frastødning af materierne er således her blevet til "tanke". Væsenet begynder at "tænke". Og med dette stadiums indtræden af tiltræknings- og frastødningsprocessen er væsenet ikke mere en "plante", men er blevet til et "dyr". "Dyret" er således det første "tænkende" væsen i spiralen. "Tænkningen" er derfor også hos samme væsen meget elementær eller er i sin første spæde vorden. Nævnte væsen lever endnu i stor udstrækning på "instinktet", der jo kun er det samme som "anelsesbevidstheden" eller den i "dyret" endnu eksisterende "plantebevidsthed" og den herpå baserede automatfunktion.