Livets Bog, bind 2
Grundlaget for udvikling. Længsel er det bindemiddel, ved hvilket jeget er knyttet til tilværelsen. Alle tanker er børn af begæret
513. Med "tænkningens" indtræden begynder væsenet bevidst at tage del i energikombineringen. Det kan efterhånden med sin tænkning bevidst regulere tiltrækningen og frastødningen af energierne. Det bliver derved i stand til at kunne gribe ind i automatfunktionen. Det kan skabe nye automatfunktioner og opløse de gamle. Det er denne, væsenets bevidste indgriben i sin egen energimanifestation, der ligger til grund for det, vi kalder "udvikling".
      Denne bevidste indgriben bliver altså båret af "begæret". "Begæret", i sin mest fuldkomne form, fornemmes af væsenet som "længsel" imod den eller det, der begæres. Dette vil igen sige, at den største bærende kraft i det levende væsen fornemmes som "længsel". Al bevidst tænkning er præget af "længsel". Der findes ikke en eneste form for manifestation, frembragt af det levende væsen, der ikke i sig selv er udtryk for en eller anden form for opfyldt eller uopfyldt "længsel". Det, vi i den daglige tilværelse kalder "længsel", er således i sin dybeste analyse jegets urkraft, jegets absolutte evige urokkelige tilknytning til livet, hvilket i denne forbindelse vil sige: tilknytning til "X3". "Længsel" er udgørende det bindemiddel, ved hvilket jeget er knyttet til tilværelsen. "Længsel" er selve "den højeste ilds" flammende luer, hvilket igen vil sige: det altbærende seksuelle princips gennemtrængende kraft. Bag enhver tanke, enhver bevidsthedsnuance er der "længsel" eller opfyldelse af "længsel". Hvad enten væsenet ønsker at elske eller hade, at kærtegne eller lemlæste, så vil disse manifestationsformer i lige høj grad være udtryk for længsel, idet dette at "ønske" er det samme som at "længes". Væsenets hele fysiske og sjælelige fremtræden er kun en opfyldelse af ønsker eller længsler. Denne opfyldelse bliver derved her synlig som kun udgørende den bevidsthedsmæssige ydre detaljering og fornemmelse af "begæret". "Begæret" er således al tiltræknings- og frastødningskrafts og dermed alt bevidsthedslivs moder. Alle "tanker" er børn af "begæret".