Livets Bog, bind 2
Hukommelses- eller salighedsenergien. Jegets sjette store kraftkilde
356. Men der er endnu en kraftkilde til rådighed for det levende væsens manifestation. Det er den, ved hvilken det kan "erindre".
      Da dette at kunne "huske" også er en evnefunktion, er det også afslørende en energifunktion. Denne energi er "hukommelsesenergien". Ved hjælp af denne energi er det muligt for jeget at skabe mentale "kopier" af sine oplevelser eller erfaringer. Det får derved efterhånden en hel samling af disse "kopier". Det er disse "kopier", vi kalder "erindringer". "Erindringer" er således også i virkeligheden rent materielle realiteter skabt i materie eller stof, men dette stof er jo af en ganske anden art end det fysiske. At "erindringerne" således er en art skabte og dermed materielle realiteter lader sig ikke afvise. Det er en kendsgerning, at de danner en hel lille verden for sig. Denne verden er ganske vist en "indre verden", men dette forhindrer ikke, at den alligevel udgør en verden, i hvilken individet kan bevæge sig, opleve detaljer, blive i glad eller dårlig stemning. Denne "indre verden" har alle den ydre verdens afskygninger. Den er dens refleks i en anden materie. I denne "indre verden" ligger detaljerne fra individets fortid opbevaret. Med sin evne til at jonglere med denne materie får individet mulighed for at føre sin fortid ind i nutiden, kan ud fra disse fortidige oplevelser (erindringer) vejlede sig selv i sine nutidige beslutninger. De fortidige oplevelser bliver derved et stort fundament for skabelsen af dets fremtid. Uden "erindringsevnen" ville udvikling umuligt kunne finde sted. Individet ville aldrig nogen sinde kunne blive klogere, ligesom begrebet "fortid" ville være en umulighed.
      Men uden at kende "fortid" ville begrebet "fremtid" aldrig være kommet ind i dets bevidsthed. Thi det er jo kun gennem erindringerne fra den oplevede "fortid" at forestillingen om og håbet på en "fremtid" eksisterer.
      "Hukommelsen" er således en energifunktion. Og den hertil anvendte energi vil derfor være at udtrykke som "hukommelsesenergien".
      Da alle dårlige eller mørke punkter i erindringerne, igennem denne energi bliver udskilte, således at erindringerne efterhånden bliver langt lysere end den virkelighed, de oprindelig var "kopi" af og derfor i tilsvarende grad virker "saligt" på individet, er samme energi her i "Livets Bog" også blevet kaldt "salighedsenergien". Denne energi er jegets sjette store kraftkilde.