Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
Jordkloden er et levende væsens organisme. Jordkloden og dens ophav eller jeg er et "jordmenneske" i en højere spiral
378. Den fysiske materie omkring os er således udtryk for bevidsthed og vilje. Hvad vil da denne vilje? - Ja, denne vilje er forlængst blevet til "automatfunktion" for dens ophav, hvilket altså vil sige, at den forlængst er blevet baseret på et selvstændigt organ og udspringer således ikke direkte fra nævnte ophavs "dagsbevidsthed". Nævnte "villen" eller "vilje" bliver derved henhørende under de, udenfor samme ophavs "dagsbevidsthed" selvstændigt arbejdende bevidsthedsfunktioner, på samme måde som blodomløb, vækst og fordøjelse indeni vor egen organisme. Men det forhindrer ikke dens realistiske kraft og indvirkning på vor rent fysiske skæbne. Ja, uden denne permanente krafts tilstedeværelse ville der slet ikke være nogen som helst betingelse for ren fysisk tilværelse. Uden en krafts tilstedeværelse ville alle ting falde fra hinanden. Det ville være umuligt for væsener og ting at være knyttede til jordkloden. Dette forstås bedre, når man hører, at det er denne kraft, vi i daglig tale kalder "tyngdekraften", og som bevirker ethvert fald. Når alle ting styrter imod jorden, alle ting har fald nedad imod jordens indre eller dens centrum, så er det udtryk for et væsens "villen" omsat i "automatfunktion". Denne "villens" samlede resultat er den fysiske klode, vi går på. Samme klode er i første instans baseret på at skulle være et redskab, være en fysisk organisme for denne "villens" ophav, af hvilken den er et resultat.
      At vi samtidig, som mikroindivider, kan bo og bygge i denne organisme eller i den skabe underlag eller fundament for vor egen fysiske tilværelse, er jo kun analogt med mikrovæsenernes tilværelse i vort eget fysiske legeme samtidigt med, at det åbenbarer den umådelige visdom, på hvilken universets love er baseret.
      Den klode, vi går på, er således et fysisk legeme for et levende væsen på samme måde, som vor egen fysiske organisme er redskab eller legeme for os. Det bliver derved synligt, at dette kæmpemæssige "jordklodevæsen" er ligeså bundet i fysisk materie som det jordiske menneske. Ligesom sidstnævnte væsen ikke kan opløse sit fysiske legeme ved tankekoncentration, således kan "jordklodevæsenet" heller ikke opløse den fysiske klode ved tankekoncentration. Nævnte væsen er således i princip knyttet til den tunge fysiske materie på samme måde som det jordiske menneske. Det repræsenterer blot en højere spiral. Det er et "jordmenneske" i denne spiral.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 12
Symbol nr. 9
Grundenergiernes kombination

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.