Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
Hvorfor "salighedsrigets" "ydre verden": "mineralriget", af jordmennesket bliver opfattet som en livløs verden
410. "Salighedsriget" er således en meget ejendommelig verden og adskiller sig fra de andre af spiralens riger ved kun at kunne opleves som en "indre verden". Det har selvfølgelig, som allerede før bemærket, en "ydre verden", idet det jo ligesom alle andre manifestationer i universet udgør energi, der igen i sin natur er stof eller materie. Men til at sanse denne materie har "salighedsvæsenet" ingen organer eller sanser, efter at dets intuitive evner er ophørt udadtil. Herefter kan det fundamentalt kun sanse i de energiformer eller "bølgelængder", der udgør dets erindringer. Derimod kan "salighedsrigets" "yderside" sanses af væsener, der har organer eller sanser for oplevelse i den "ydre verden" blandt andet jordmenneskene. Disse væsener oplever, som vi allerede tidligere har bemærket, "salighedsrigets" "yderside" som "mineralriget".
      Men da der i denne "yderside" ikke finder vågne dagsbevidste funktioner sted, der af de nævnte væsener kan sanses eller opfattes som udtryk for vilje- eller tankemanifestationer, således som i deres egen verden, har disse væsener måttet vænne sig til at opfatte alle energifunktionerne i "mineralriget" som "livløse". Samme riges skønne overjordiske sfære er altså for disse væsener, grundet på manglende "kosmisk bevidsthed" endnu udgørende et ganske ukendt terræn.
      Den umådelig skønne "yderside", som "salighedsriget" har i form af "mineralriget", er for dem en øde og død verden. Dens vidunderlige krystaller, dens herlige frostblomster på vore vinduer om vinteren, dens fortættede eller faste materier i form af guld, sølv og ædle stene, dens pragtfulde flammende og lysende materier i form af sole og mælkeveje, dens ildsprudende bjerge og forrevne klippeformationer, dens bakker og dale, dens tinder og afgrunde, dens farver og lyde, dens lyn og torden, ja, hele dens manifestation, lige fra ild til is, lige fra dagens solskin til nattens mørke, er af den jordiske zones væsener, ja endog af de videnskabeligt indstillede, opfattet som livløse funktioner. Trods dette, at samme verdens her nævnte foreteelser også lystrer synlige love, og love igen er det samme som planer, og planer igen umuligt kan være til uden at være identiske med tanker, og tanker er bevidsthedsfunktioner, og disse igen er det samme som liv, bliver "mineralriget" alligevel af de jordiske intellektuelle væsener endnu opfattet som absolut udgørende et "dødens rige".

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 12
Symbol nr. 9
Grundenergiernes kombination

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.