Livets Bog, bind 2
Kosmisk klarsyn, dets betingelse og facit
441. Derfor kan ingen som helst skabe absolutte kosmiske analyser, før et tilstrækkeligt moralsk trin er nået, hvilket vil sige, et trin, hvor forskeren er i harmonisk kontakt med alle livets foreteelser, således at der faktisk ikke er noget eller nogen, han er imod. Kun en sjælelig uberørthed af alle de timelige foreteelsers indvirkning på sansesættet kan skabe den ro og upartiskhed, igennem hvilken det timeliges forbindelse med evigheden uhindret kan skues. Kun en skuen på denne betingelse kan være "kosmisk klarsyn". Igennem dette syn er oplevelserne ikke mere blot timelige, men også kosmiske, og hermed udløsende det sande eller virkelige syn af Guddommen, hans organisme, bevidsthed og evige væren. Man ser hans åsyn funklende og strålende igennem enhver timelig foreteelse, igennem enhver lyd, enhver vibration, enhver farve. Guddommen er et ocean af lys. Og det er dette kosmiske facits urokkelighed, symbol nr. 9 i særlig grad vil gøre til kendsgerning for ethvert menneske, efterhånden som det bliver i stand til at hæve sig op over det relatives sfære og således fri af timelige bånd kan begynde at se ind i selve livet eller tilværelsens absolutte zone.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 9
Grundenergiernes kombination