Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
"Kosmisk bevidsthed" hos naturmennesket og hos det højintellektuelle jordmenneske. "Instinktet"
446. Forskellen imellem det primitive naturmenneske og det, på jorden eksisterende, kosmisk bevidste menneske, er således ikke en artsforskel, men kun en gradsforskel. Disse væsener har begge to - "kosmisk bevidsthed". Men medens det for det sidstnævnte væsen gør sig gældende, at dets "kosmiske bevidsthed" er i sine begyndelsesstadier for "opadgående" tilstand, og igennem disse bliver til fysisk dagsbevidsthed, er det hos det førstnævnte gældende, at dets "kosmiske bevidsthed" er i sine sidste stadier for "nedadgående" tilstand og, som allerede antydet, forlængst er udgået af væsenets dagsbevidsthed og derfor kun efterladende nogle svage tendenser i form af ubevidste vanefunktioner eller "C-viden". Disse sidste rester af en fortidig "kosmisk bevidsthed" kendes i den daglige tilværelse under begrebet "instinktet".
      Instinktet hos de levende væsener er således kun ruinerne af dets tidligere "kosmiske bevidsthed". Og det, vi her i "Livets Bog" under begrebet "instinktenergien" udtrykker som den første bærende grundenergi i spiralen, er reaktionen af disse bevidsthedsruiners møde med de ydre energier eller foreteelser, der betegner indgangen til den materielle fysiske verden.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.