Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
Den kosmiske sols nærværelse i ethvert levende væsen i form af "kosmisk bevidsthed" og de heraf følgende "kosmiske årstiders" skabelse i mentaliteten
471. Men for at spiring og vækst i det hele taget kan finde sted, må der være en sol eller solkraft. Vi har nu set, at denne sol eller solkraft, for spiring af væsenernes kosmiske livs vedkommende, er "X1" og "X2" eller jeget i forbindelse med "moderenergien", der tilsammen danner den enhed, vi her i "Livets Bog" har udtrykt som "overbevidstheden", der igen ved sin tilknytning til "X3" danner den endelige fundamentale enhed, vi kalder "et levende væsen".
      Da alle levende væsener således udgør en enhed af disse nævnte tre realiteter, bliver den kosmiske sol eller solkraft jo nærværende i ethvert levende væsen, ligegyldigt hvilken race, kategori eller spiralzone det så end måtte repræsentere, ligegyldig til hvilken af de tre kosmos: mikro-, makro- eller mellemkosmos, det så end måtte tilhøre. Denne solkraft, der også er det samme som "kosmisk bevidsthed", er det levende væsens evige virkelige lys- og varmekilde. Ved sin evige rytmiske bevægelse fra latenthed til kulmination og fra kulmination til latenthed former den det levende væsens livsopfattelse til et evigt fortsættende kredsløb fra primitivitet til intellektualitet og derfra igen til primitivitet og intellektualitet og således fremdeles.
      Da intellektualitet er det samme som "kosmisk sommer", og primitivitet er "kosmisk vinter", har alle levende væsener således i sin natur denne medfødte urokkelige passage til "kosmiske somre" og "vintre" og de herimellem liggende "kosmiske årstider". Vi bliver derfor uundgåeligt vidne til, at alt, hvad der forekommer i livet eller tilværelsen, det være sig væsener eller ting, er præget af nævnte "kosmiske årstider". Noget er således "vinterpræget", medens andet er "sommerpræget", noget er "forårsagtigt", og noget er "efterårsagtigt". I det kosmiske liv er væsenerne i ligeså høj grad præget af "årstiderne" (spiralzonerne), som det fysiske liv er præget af de fysiske årstider. Ligesom der i den fysiske tilværelse er frost og kulde, solvarme og gråvejr, regn og tørke, storm og stille, lyn og torden, således er der i det kosmiske liv akkurat tilsvarende klimatiske forhold. Da disse forekommer i væsenets bevidsthed eller sjæleliv, er de, som tidligere nævnt, her i "Livets Bog" udtrykt som "tankeklimaer".


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.