Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
"Spiralcentrene"
533. Med hensyn til "skæbneelementet" eller overbevidsthedens organ eller legeme gælder det, at den syvende grundenergi ganske vist er den bærende, men kun i kraft af et intimt sammenspil med de øvrige seks grundenergier. I "skæbneelementet" forekommer der nemlig et center for hver af de seks grundenergier. I disse centre mødes "urbegæret" med grundenergierne, og en organisation af disse opstår. Denne organisation viser sig i form af en evig fortsættende rytmisk bevægelse. Dette vil igen sige, at igennem ethvert af de nævnte centre bliver "urbegærets" møde med den pågældende grundenergi gradvis "forstærket" og "formindsket". Dette møde bliver således udtryk for en "mindsteudfoldelse" og en "størsteudfoldelse". Der, hvor nævnte møde fremtræder i sin "mindsteudfoldelse", bliver jegets jongleren med den pågældende grundenergi latent, medens den altid kulminerer der, hvor nævnte møde er i sin "størsteudfoldelse". Og vi møder her fundamentet for den omstændighed, at det levende væsens oplevelse af livet eller tilværelsen er "spiralformig". Vi vil derfor her i "Livets Bog" kalde disse centre for "spiralcentrene". Det er disse, der bevirker, at det levende væsen i sin manifestation eller oplevelse af livet kommer til at fremtræde som "instinktvæsen" (plante), som "tyngdevæsen" (dyr og jordmenneske), som "følelsesvæsen" (det rigtige menneske), som "intelligensvæsen", som "intuitionsvæsen" og "salighedsvæsen", hvilke sidste tre livsformer er af total overfysisk karakter og udgør den for oplevelse af al fysisk tilværelse nødvendige kontrast.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.