Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
Et resumé eller tilbageblik over foranstående analyser
555. I vor forskning af "kosmisk kemi" kom vi til det allerhøjeste "stof": "urbegæret". Men "urbegæret" førte os frem til synet af den for sanserne synlige verdens illusoriske tilstand og denne tilstands nødvendighed, for at livet i det hele taget kan eksistere. Dernæst kom vi til erkendelsen af "perspektivprincippet" eller den realitet, igennem hvilken illusionerne opstår. Vi så dette princips kosmiske analyse som udgørende "X2" og "X3" og dets heri opgående sidste analyse som identisk med "det guddommelige noget". Og vi nåede dermed toppen på al analysering. Al videre analysering vil nu foregå - ikke over - men under sanseevnen, vil være analyser eller detaljer af "skabt" natur, vil være relative. Og i denne del af analyserækken vil det ikke mangle på indviklet detaljering af den guddommelige natur. Her vil perspektivprincippet fremtræde i strålende detaljer, som vi senere i "Livets Bog" skal komme tilbage til. Her vil tankeklimaer, bevidsthed og skabelse fremtræde i et strålende væld af guddommelig skabekraft, livslyst og glæde. Her bliver illusionernes verden oplevet som en virkelig strålende kulmination af kærlighed. Og som før nævnt vil vi nu efter vort ophold hinsides sanseevnen træde tilbage til sansernes verden, hvor illusionerne bliver en slags virkelighed. Herfra ser vi "perspektivprincippet" udgørende "skabeevnen" og "det skabte". "Skabeevnen" ser vi igen rodfæstet i et "skæbneelement", i hvilket alle væsenets talentkerner har sit sæde.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.