Livets Bog, bind 2
Livsmysteriets grundfacit nr. 1. - Det levende væsen er ikke et "intet", men et "noget"
559. Hvis den udviklede forsker for alvor prøver at indstille sit sansesæt på sig selv, hvilket vil sige på de materier, der tilsammen udgør hele hans fremtræden eller manifestation i tilværelsen, da kan han ikke undgå at måtte erkende, at han (hun) udgør - ikke et "intet", - men et "noget". Dette er tilværelses- eller livsmysteriets grundfacit nr. 1.