Livets Bog, bind 2
Livsmysteriets grundfacit nr. 2. - Årsag og virkning
560. Dernæst kan forskeren ikke undgå at måtte erkende, at dette "noget", hvilket vil sige, hans organisme og alt, hvad der ellers er med til at udgøre hans hele fremtræden, er en afsløring af "årsag" og "virkning". Denne fremtræden er et ocean af virkninger af forudgående årsager. Dette ocean bliver igen årsag til virkninger, der atter bliver årsag til nye virkninger og således fremdeles. Dette er livsmysteriets grundfacit nr. 2.