Livets Bog, bind 2
Livsmysteriets grundfacit nr. 9. - Det levende væsen er fremtrædende i "Guds billede efter hans lignelse"
567. At verdensaltet udgør nøjagtig den samme analyse og er et "treenigt princip", bliver til kendsgerning igennem dette, at vi her ser, at også dette består af "skabte foreteelser", der udtrykker "logik" og således afslører et bag ved eksisterende "tænkende" eller "skabende" "noget". Verdensaltet udtrykker således nøjagtigt de tre foreteelser, eller betingelser, der kræves, for at et "noget" kan fremtræde som et "levende væsen". Verdensaltet og forskeren er således, kosmisk set, fremtrædende i et og samme billede og gør det til virkelighed, at "det levende væsen" er manifesteret i "Guds billede efter hans lignelse". Dette er livsmysteriets grundfacit nr. 9.