Livets Bog, bind 2
Hvis livsmysteriets grundfacit nr. 1 ikke eksisterede
575. At det er en kendsgerning i tilværelsen, at det levende væsen udgør - ikke et "intet" - men et "noget", kan da kun betinge, at dette, livsmysteriets første grundfacit, er et plus. Modsætningen hertil måtte jo betyde, at et "intet" måtte florere der, hvor liv og bevidsthed nu blomstrer.