Livets Bog, bind 2
"Alt er såre godt"
617. Med analyseringen af disse livsmysteriets elleve grundfacitter kommer selve livets absolutte hovedfacit til syne. Dette livets tolvte grundfacit har allerede i årtusinder lydt igennem verden i form af den lysende sætning: "Alt er såre godt".
      Igennem forståelsen af de elleve grundfacitters stadfæstelse som urokkelige plus for de levende væseners eksistens, bliver nævnte kærlighedsfacit til en selvfølgelig kendsgerning. Dette livets hovedfacit udtrykker Guddommens eget syn på verdensaltet. Med studiet af livets elleve grundfacitter vil dette også blive den intellektuelle sandhedssøgers synspunkt. Fra tidligere kun at være et overleveret dogme, vil det fra nu af begynde at være en i ham altgennemtrængende lysglorie. Han begynder at se med den evige Guddoms øjne og får adgang til at tænke hans umådelige tanker efter og derved gøre kulminationen af den kærlighedsåbenbaring til sin, der her i form af livets tolv grundfacitter er manifesteret i "Livets Bog".