Livets Bog, bind 3
Hvis der manglede blot én af de 63 livssubstanser
1004. Og hermed er vi kommet igennem alle de væsentligste af de foreteelser ved det levende væsens analyse, der er urokkelige og uden hvilke samme væsens eksistens eller oplevelse af livet ville være en total umulighed. Der findes selvfølgelig mange flere detaljer i nævnte væsens analyse, men de er ikke så fundamentale som de her påpegede, der i virkeligheden er en fundamental videreført uddybelse af livets 12 grundfacitter. Og ligesom ethvert af disse grundfacitter er absolut nødvendigt, for at livets oplevelse kan finde sted, således er hver enkelt af de her nævnte 63 livssubstanser ligeledes en absolut betingelse for det fuldkomne livs eksistens. Hvis der blot manglede én eneste af de nævnte substanser, ville vi aldrig nogen sinde have kunnet opleve livet, for der ville da intet liv være at opleve. De er alle hver og en en lille del af selve livets spiralkredsløb. At tage en sådan del ud ville betyde, at der i kredsløbets cirkelbane ville mangle et led eller være et brud. Og et sådant brud i banen ville betyde, at denne havde begyndelse og afslutning og kunne da ikke mere være et evigt spiralkredsløb, men måtte være en timelig foreteelse, måtte være noget, der kun var midlertidigt. Men noget, der kun er midlertidigt, er jo lige akkurat en modsætning til den foreteelse, der er selve evigheden.