Livets Bog, bind 3
Symbol nr. 11
Livsmysteriets løsning
Formålet med symbol nr. 11
669. Ligesom vi i symbol nr. 10 har stadfæstet kredsløbsprincippet, således vil vi her i symbol nr. 11 stadfæste for forskeren livsmysteriets 12 grundfacitter, der igen tilsammen udgør intet mindre end selve livsmysteriets urokkelige løsning.
      Som det fremgår af stykke 558 i "Livets Bog", kommer disse grundfacitter til syne som levende kendsgerninger, når den udviklede forsker mediterer over sig selv. Og vi vil nu med støtte af symbolet indprente os denne livsgådens altomfattende løsning i vore hjerner og derfra i vore hjerter og bevidstheder. Thi med forståelsen af nævnte symbols tale vil forskeren aldrig mere kunne være det samme væsen som før forståelsen. Ja, selv i tilfælde, hvor denne endnu kun er teoretisk, vil han her alligevel have modtaget noget af den "Faderens" og "Sønnens" og "hellige ånds" dåb, der skulle gøre alle mennesker til Verdensgenløserens disciple, hvilket igen vil sige: Guddommens disciple i humanitets- eller kærlighedsvidenskab. "Dåb" er jo i sin dybeste analyse det samme som "indvielse", der igen er det samme som "oplysning". Og denne indvielse eller oplysning forekommer ikke i nogen som helst fuldkomnere form end i livets egen direkte tale. Og det er denne tale, vi her i form af symbol nr. 11 skal gøre til genstand for den udviklede forskers meditation.
Symbol af Martinus
Symbol 11
Livsmysteriets løsning