Livets Bog, bind 3
Jordmenneskene udgør med hensyn til deres indstilling til livsmysteriets løsning tre kategorier: "de troende", de "ikke-troende" og "de vidende"
676. Jordmenneskeheden vil altså i henhold til det her berørte, være at inddele i tre kategorier, alt efter deres åndelige indstilling og fremtræden, nemlig "de troende", "de ikke-troende" og "de vidende".
      Væsenernes "trostilstand" udgør som nævnt rester af en fortidig åndelig bevidsthedstilstand, er resterne af det "tabte paradis", ja, er i virkeligheden selve "udgangen af dette paradis".
      Væsenernes "ikke-trostilstand" eller materialisme er den totale "udelukkelse fra paradiset". Det er den fortabte søns "æden sammen med svinene". Det er hans eksistens' opretholdelse ved de dyriske metoder eller det dræbende princip.
      Jordmenneskets "videns-tilstand" er den fortabte søns nye møde og samvær med faderen.
Symbol af Martinus
Symbol 11
Livsmysteriets løsning