Stk.:  (639-1052)      
      Avanceret søgning
   
Stjernefigur nr. 2 – Årsag og virkning
681. Dernæst har livets tale også forlængst gjort det til en uomstødelig kendsgerning, at nævnte "noget" (altet) består af "årsag" og "virkning". Dette er udtrykt i stjernefelt nr. 2. Vi ser her ligesom i en vision en figur, der fremtræder med indsnævringer og udvidelser. De indsnævrede punkter skal udtrykke "årsager", medens udvidelserne skal udtrykke de af "årsagerne" frembragte "virkninger". Figuren skal således udtrykke, at "årsag" bliver til "virkning" og denne igen til en "årsag", der atter bliver til en ny "virkning" og således fortsættende i det uendelige. Alt, hvad der er direkte tilgængeligt for sansning, udgør således tilsammen et altomfattende "årsags-" og "virkningsprincip". Dette er, som før berørt, mysteriets andet grundfacit.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 32
Symbol nr. 11
Livsmysteriets løsning

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.