Livets Bog, bind 3
Stjernefigur nr. 9 – "Guds billede efter hans lignelse"
699. Idet vi er kommet så langt i vor meditation eller udforskning, at vi har stadfæstet det levende væsens evige identitet som "et treenigt princip", kan vi ikke undgå at se, at universet eller altet har nøjagtig den samme analyse. Hele vor oplevelse af livet er identisk med en eneste stor kæde af oplevelser af "skabte realiteter", der i form af altet udgør et evigt skaberesultat eller et "evigt noget, som er", hvilket igen vil sige analysen "X3". Dette evige skaberesultat gør en tilsvarende evig skabeevne til kendsgerning, og vi kommer her til analysen "X2". Men en skabeevne er en underlegen egenskab og kan kun eksistere i tilknytning til et tænkende og viljeførende ophav. Verdensaltets evige skabeevne betinger altså et ligeså evigt ophavs eksistens eller nærværelse for at kunne udgøre den virkelighed, samme evne i dag repræsenterer som kendsgerning. Og vi har her for os analysen "X1". Verdensaltet udgør således akkurat den samme analyse, det samme treenige princip som det levende væsen. Og dets identitet som udgørende et sådant væsen er dermed urokkeligt stadfæstet. Da dette levende væsen kun kan være den store og ene, der betegnes under begrebet "Guddommen", er alle levende væsener således fremtrædende i "Guds billede efter hans lignelse". Dette er mysteriets niende grundfacit. I form af trekanter inden i trekanter er dette facit symboliseret i stjernefigur nr. 9. Trekanterne skal symbolisere levende væsener. Ligesom disse trekanter befinder sig inden i hverandre, således ser vi også verdensaltets væsener, der jo er det synlige "billede af Guddommen", befinde sig inden i hverandre. Vor egen organisme viser endog denne foreteelse som kendsgerning. Uden mikrovæsenerne i denne, ville vore organer, vort blod og vor muskulatur, ja, hele vor fysiske fremtræden være en absolut umulighed, ligesåvel som den også ville være total umulig, hvis ikke vi selv på samme måde befandt os inden i den større organisme, hvis funktioner vi kalder "naturen". Hvorledes skulle vi kunne fremtræde, skabe og manifestere, hvis der udenom vor fysiske organisme kun eksisterede et "intet"? – Hvordan skulle det levende væsens oplevelse af livet kunne manifesteres, hvis ikke dets organisme lå indsvøbt i dette guddommelige favntag, var indhyllet i Guddommens eget kødelige såvel som åndelige legeme og dettes livsfunktioner? 
Symbol af Martinus
Symbol 11
Livsmysteriets løsning