Livets Bog, bind 1
Livets Bog et resultat af pligtfølelse
7. Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har været i stand til at opleve ovennævnte kendskab i en sådan renkultur, at det på alle måder retfærdiggør det guddommelige ord: "Se alt er såre godt", og derfor kun kan eksistere som identisk med det absolut direkte svar på det for verden stadig aktuelle spørgsmål "hvad er sandhed", har jeg følt det som min pligt at gøre denne min oplevelse eller viden tilgængelig for almenheden; og det er netop dette mit førstehåndskendskab til de kosmiske realiteter, der, i form af et overjordisk forsyn eller guddommeligt væsen, behersker altet, jeg under udtrykket "Livets Bog" eller "den evige visdom" bestræber mig for at demonstrere.