Livets Bog, bind 3
Stjernefigur nr. 11 – "Det, et væsen sår, skal det høste"
751. På symbolets stjernefigur nr. 11 ser vi atter i form af en trekant det levende væsens symbol. Ud fra denne trekant er der aftegnet en cirkelbane. Ved en punkteret linje og to pile er det angivet, at denne bane udgår fra trekanten, til hvilken den, i kraft af sin cirkelform, atter må vende tilbage. Ligesom denne bane går i cirkel og derved rammer sit udgangspunkt, således går enhver udløsning, enhver manifestation, der overhovedet kan udgå fra et levende væsen, ligeledes i buer og når derved uundgåeligt tilbage til sit udgangspunkt, hvilket altså vil sige: sit ophav. Det er reaktionerne af disse energibuers tilbagekomst, vi kalder "skæbne". Intet levende væsen kan manifestere sig, uden at denne manifestation bliver bestemmende for karakteren af samme væsens senere oplevelse af livet.
      Da den "lige linje", som vi senere i "Livets Bog" skal se, ikke kan eksistere uden samtidig at være et brudstykke af en cirkelbane, vil ingen bevægelse eller energiudløsning kunne eksistere uden netop at bevæge sig i cirkelbaner. I kraft af denne lov bliver ethvert væsen således udelukkende eneste realistiske ophav til sin egen skæbne. Det kan i bogstavelig forstand bevidsthedsmæssigt ikke undgå at komme til at "høste det, det sår".
Symbol af Martinus
Symbol 11
Livsmysteriets løsning