Livets Bog, bind 3
12. kapitel
Livssubstanser
Introduktion
763. Vi er nu nået så langt frem i studiet af det levende væsen, at vi ved, at samme væsen er udgørende en evig realitet. Men vi ved også, at det repræsenterer noget mere end denne evige eksistens. Det udgør også den fundamentale foreteelse, vi kalder "livet". Hvis denne foreteelse ikke var knyttet til jegets evige eksistens, ville denne aldrig i noget som helst tilfælde kunne opleves. Der ville ikke være nogen som helst form for tanke, vilje eller bevidsthed, lige så lidt som der ville være "skabelse" eller "skabte ting". For "det guddommelige noget", der eksisterer som "den årsagsløse årsag" eller jeget bag enhver form for bevægelse, ville et evigt "intet" gøre dets evige eksistens til et hundrede procents dødens domæne. Det, vi nu kender som udgørende nævnte "guddommelige noget" bag universet og bag de levende væsener, ville være en bevidstløs, ja, livløs fange i en evig uåbnet grav. Men da en sådan tilstand, hvilket vil sige: den absolutte død, kun kan eksistere som en tænkt modsætning til den kendsgerning, som den absolutte virkelighed repræsenterer, nemlig et evigt eksisterende liv, vil det være nødvendigt for sandhedssøgeren at sætte sig ind i dette evige livs særlige substanser eller det materiale, af hvilket det er bygget op. Vi skal derfor i forening med læseren gå over til at dvæle lidt ved dette store problem.