Livets Bog, bind 3
Livets udtryksformer er det samme som dets synlige substanser. "Kosmiske kemikalier"
765. Livet er således i sig selv en evig realitet, men består af en uendelig sum af detaljer, der ikke er evige, idet de som nævnt er skiftende. Da disse skiftende detaljer udgør selve livets kolorit, dets natur og tilgængelighed for sansning, giver de levende væsener livet navn efter disse detaljer. Men disse detaljer er ikke selve livet, men dets udtryksformer. Uden disse ville livet aldrig kunne opleves, og altet ville som før nævnt være dødens evige domæne. Da disse detaljer er udtryksformer for livet, bliver dette således fremtrædende i højst forskellige variationer. Disse variationer udgør livets synlige substanser. De udgør materialet af hvilket den eller den form for liv er betinget. De er selve de "kosmiske kemikalier", af hvilke den "kosmiske kemiker" skaber sit liv om fra den ene form til den anden. De er materialet for hans tanke, bevidsthed og vilje. Og det er disse livets "kosmiske kemikalier", vi her skal tilegne os et overblik over.
      Ligesom de fysiske kemikalier kan specificeres ud og grupperes alt efter deres indbyrdes beslægtede egenskaber og benyttes i den fysiske kemi til opfyldelse af bestemte formål, således kan de "kosmiske kemikalier" også specificeres ud og grupperes alt efter deres beslægtede egenskaber og tages i bevidst brug af den "kosmiske kemiker" til opfyldelse af den eller den særligt ønskede omskabelse eller kolorering af hans livsform.