Livets Bog, bind 3
Vor oplevelse af livet kan kun finde sted på et fundament af ruiner. Den materielle videnskab og "bladene" på "livets træ"
770. Hvad er det da, det levende væsen nedbryder og opbygger for at frembringe den omskabelse, der igen betyder dets egen oplevelse af livet? – Ja, for skabelsen af den form for oplevelse af livet, vi kalder det jordiske menneske, viser det sig for det rent fysiske syn, at en tilsyneladende uendelighed af nedbrydninger må finde sted, for at denne livsform kan opretholdes. Er ikke al den føde, vi indtager, og meget af det drikkemateriale, vi nyder, noget, vi nedbryder fra dets stade i naturen? – Er en stor del af vort forhold til andre levende væsener, vore medmennesker iberegnet, ikke udgørende den samme nedbrydningsproces? – Hvad mener vi om vor fremtræden i alle de situationer, hvor denne udtrykker vrede, had og hidsighed og de heraf følgende krige, voldshandlinger, lemlæstelser og tilintetgørelser, eller i andre situationer, hvor den udtrykker list, usandhed eller bedrageri, hvilket jo aldrig kan være andet end tilsløret nedbrydning af offerets egne ønskers og længslers opfyldelse? – Er ikke vor daglige berøring med naturens elementer en nedbrydning, for at vi kan opbygge? – Hvad er forkølelse, sygdomme, sorg og melankoli andet end nedbrydning af normalt velvære? – Og hvorfor forekommer sådanne nedbrydninger? – Er det ikke, fordi det levende væsen i sådanne situationer har været for underlegen til at kunne overvinde naturens nedbrydningsproces. Dets evne til at nedbryde, hvilket vil sige, overvinde naturen i det omfang, som var nødvendigt for opbyggelsen af dets egen eksistens, dets egen sundhed og velvære, har altså i dette tilfælde været for ringe. Vi ser, at skabelsen af livets oplevelse ustandselig kræver en vis sum af nedbrydning, for at dens opbyggelse kan finde sted. Nævnte oplevelse kan kun eksistere på et fundament af ruiner. At udrede hele dette væld af nedbrydninger og opbygninger, af hvilke den rent fysiske oplevelse af livet betinges, er ikke vor mission. Det er en opgave, der er helliget den rent materielle videnskab. Det er mere henhørende under "fysisk kemi". En sådan udredning af alle disse materielle detaljer vil i virkeligheden være det samme som en udredning af bladene på et træ. "Bladene" bliver i dette tilfælde således den materielle videnskabs domæne. Men en viden om det enkelte blad giver ingen sikker viden om selve træets stamme, grene og konturer. Det var disse tre hovedfaktorer ved "livets træ", vi her gerne ville belyse.