Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 11 – Skæbneelementet
934. Med denne, væsenets modtager- og afsenderevne for energi er vi her kommet til livsoplevelsens dybeste rodfæstning. En hvilken som helst form for oplevelse, en hvilken som helst erfaring, stor eller lille, fører tilbage til denne sin rodfæstning her i "X2". Denne rodfæstning er således i virkeligheden individets dybeste skæbneudspring, er sædet for individets "modtagelse" og "afgivelse" af energi, ja, er selve generalfunktionen i individets skæbne. Vi vil derfor kalde dette område indenfor "X1" og "X2", i hvilket "energivendingen" finder sted og bliver til "modtagelse" og "afgivelse", for "skæbneelementet". Dette element vil vi igen i "Livets Bog" indregistrere som "livssubstans nr. 11".