Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 33 – Jegets fremtræden som "et levende væsen"
947. Da jegets oplevelse af livet således foregår i dets underbevidsthed, befinder det sig selv her i et vist område som denne livsscenes "tilskuer". Men da det igennem sit skæbneelement og sine talentkerner også afleverer instruktionerne til det, på nævnte scene forekommende "skuespil" (livsoplevelsen), er det således på en gang både tilskuer og aktør ved denne livets egen og første scene. Og det er i sin egenskab heraf, at jeget bliver at udtrykke som "et levende væsen" eller som et "individ". At være "et levende væsen" er således jegets evige "rolle" på dets "livsscene". Uden denne "rolle" er jeget kun at udtrykke som "X1". Men i kraft af sit skæbneelement og sin underbevidsthed bliver det altså fremtrædende som et "individ" eller "et levende væsen". Vi vil derfor kalde denne jegets rollebeklædning og tilknytning til livsscenen eller dets identitet som "individ" for "livssubstans nr. 33".