Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 35 – Jegets "natbevidsthed"
949. Skuespillet "skæbnen" opføres således i selve jegets underbevidsthed. Denne bliver derved at ligne ved et teater. Og ligesom et teater har en scene med tilhørende kulisser og baglokaler for de optrædende og en tilskuerplads med galleri, loger og parketter for dem, der skal overvære forestillingen, således finder vi i virkeligheden de samme foreteelser principmæssigt gøre sig gældende i underbevidstheden. Men her er der kun to optrædende og én tilskuer, men et væld af "kulisser" og "masker". Disse to optrædende er "Guden" og "gudesønnen". "Kulisserne" er alt, hvad der kommer ind under begrebet "naturen". "Maskerne" eller "maskeringerne" er for Gudens vedkommende alt, hvad der kommer ind under begrebet "medvæsener", medens de for gudesønnens vedkommende udgøres af alle de fysiske og sjælelige organismer, han har repræsenteret igennem jordlivene eller udviklingens mange forskellige stadier. Alt, hvad han her har repræsenteret, lige fra "mineral", "plante" og "dyr" til "jordmenneske" er således kun "maskeringer", jeget må benytte sig af i særlige situationer i udførelsen af sin "rolle" i "skæbnen", ligesom alle arter af medvæsener på samme måde er udgørende de særlige "maskeringer", ved hvilke Guden kan gennemføre sin rollebeklædning i de mange skiftende scenerier i det evige spil. Og det er i kraft af denne store "maskeringskunst", at alt, hvad vi ser eller sanser, er illusioner, og at der således slet ikke er noget som helst, der i virkeligheden er det, det ser ud til at være. Alt er udgørende et overfor jeget fremtrædende ydre spil, hvis sceneinstruktør og rollehavende jeget ganske vist selv er, men som alligevel ikke udgør nogen som helst hindring for dets identitet som "tilskuer" til denne sin egen optræden. I kraft af sine talentkerner og de heraf udløste automatfunktioner er det instruktiv aktør på sin egen livsscene eller underbevidsthed. Men da denne side ved dets tilværelse er automatfunktioner, hvilket vil sige, at den udgør nogle fra talentkernerne udgående kraftformer, der udløses af de dertil udviklede centrer i individets organismer, er disse funktioner således udenfor jegets bevidste opfattelse. Disse bliver ligesom et spil bag "kulisserne" udenfor jegets dagsbevidste vilje og kontrol. De ligesom henligger i mørke. Og det er grunden til, at denne side ved underbevidstheden her i "Livets Bog" udtrykkes som "natbevidstheden". Og denne underbevidsthedens "natside" eller "natbevidsthed" er således i virkeligheden livsscenens baglokaler, maskinrum eller tekniske afdeling. Det er denne side ved samme scene, der ligger bag "fortæppet" og "kulisserne". Vi vil her udtrykke denne jegets "natbevidsthed" som "livssubstans nr. 35".