Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 36 – Jegets "dagsbevidsthed"
950. Som vi nævnte før, er jeget også "tilskuer" til sin egen livsscene (underbevidstheden), og samme scene har således også en side, der vender mod "tilskueren" og er ligesom udgørende et "tilskuerrum", hvorfra den illusion, som bæres af "maskeringerne" og "kulisserne" bliver til virkelighed. Denne virkelighed er altså det samme som det førnævnte spil: "skæbnen". Den side ved underbevidstheden eller dette, jegets "tilskuerrum" til sin egen livsscene, og i hvilket jeget sanser eller oplever "skæbnen", er det samme som det, vi her i "Livets Bog" udtrykker som "dagsbevidstheden". Vi vil derfor give denne betegnelsen "livssubstans nr. 36".