Stk.:  (1053-1590)      
      Avanceret søgning
   
Sanseområdet består af spiralkredsløbets seks riger
1105. Da "oplevelserne", der er det samme som "tanker", bliver til i form af tågeagtige og usikre "anelser" og indenfor nævnte område gennemgår en udvikling frem til konkrete eller absolutte kendsgerninger, fremtræder nævnte område altså som et nyt udtryk for tankens forskellige stadier i denne udvikling eller fuldkommengørelse. Vi kan da inddele samme område efter disse stadier eller faser, og vi kommer her nøjagtig til den selv samme analyse som den, verdensaltet fremtræder i, nemlig: spiralkredsløbets seks forskellige riger eller faser. Den yderste af disse faser, som altså er den, i hvilken "tanken" eller "oplevelsen" kommer til syne i sin første nebuloseagtige tilblivelse eller dannelse som "anelse", kender vi allerede som "instinktzonen" eller "planteriget". Indenfor dette yderste randområde finder vi et nyt ringformet område, nemlig: "tyngdezonen" eller "dyreriget". Indenfor dette område genfinder vi terrænet for den "udviklede følelse": "kærligheden", hvilket terræn eller område her i "Livets Bog" nærmere er betegnet som "det rigtige menneskerige". Umiddelbart indenfor dette område har vi zonen for "intelligensens" kulmination eller "visdomsriget". Dernæst kommer sanseområdets sidste zone for "ydre" bevidsthedsfunktion, nemlig: "intuitionens" domæne, hvilket altså vil sige: kulminationen af alt bevidsthedsliv og glæde over oplevelsen af "næsten", der igen er det samme som kulminationen af oplevelsen af Guddommen. Det er denne oplevelse, der her i "Livets Bog" vil blive analyseret som "den højeste ild" og udgørende den højeste sfære eller "den guddommelige verden". Efter denne høje sfære kommer sanseområdets allerinderste domæne: "hukommelseszonen" eller "salighedsriget". Dette domæne adskiller sig fra de andre nævnte bevidsthedsdomæner i sanseområdet ved at være et "indre" område, bestående af en slags "kopi" af de nævnte fem "ydre" domæner. "Salighedsriget" udgør altså et område for hver af de fem nævnte grundenergiers område.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.