Livets Bog, bind 4
Ethvert væsens "salighedsrige" er dets egen absolut individuelle "indre verden"
1119. Som allerede tidligere bemærket udgør alle "dagsbevidste" detaljer i "salighedsriget" udelukkende kun "erindringer". Der finder slet ikke i dette rige nogen "ydre bevidst oplevelse" sted. Der eksisterer derfor i nævnte rige ikke nogen som helst form for bevidst sansning i den "ydre verden" og derved heller ingen "nyoplevelser". En ting må, for at kunne opleves i "salighedsriget", altså allerede i forvejen være oplevet mindst én gang i den "ydre verden", og efter hvilken oplevelse den derefter som "erindring" er blevet placeret i "salighedsriget". Dette rige kommer derved totalt til at udgøre en absolut "indre verden". Men det udgør ikke blot en "indre verden", det bliver også indtil hundrede procent individets absolutte "egen verden". Hvad der er i denne "indre verden", kan udelukkende kun tilhøre det pågældende væsen selv. Enhver detalje er her udelukkende placeret i kraft af væsenets egne sanser og får nøjagtigt det præg, den struktur, den volumen, den faste, flydende, luft- og stråleformige tilstand, som væsenet i kraft af de samme sanser har været i stand til at give den. Det er en verden så hundrede procents "individuel", at den er den absolut eneste eksisterende af sin slags i hele verdensaltet eller universet. Hver eneste detalje her er udelukkende oplevet og dermed skabt af væsenet selv. Der findes ikke en eneste detalje, som er en fremmed foreteelse eller eksisterer i denne verden med et andet ophav end netop det væsen, hvis "erindrings-" eller "hukommelseszone" nævnte "indre verden" udgør.