Stk.:  (1053-1590)      
      Avanceret søgning
   
Hvis følelsesenergien ikke eksisterede
1273. Men ville det være anderledes, hvis "følelsesenergien" ikke eksisterede? "Følelsesenergien" er jo den "indadgående" eller sammentrækkende energi eller kraft. Men hvis der ikke eksisterede nogen "sammentrækkende" energi, var der jo ikke noget, man kunne sætte op imod den "udadgående" energi. Det ville da være umuligt at skabe den "spænding" imellem de to energier, vi i dag kender som den legemlige eller kropslige kraft, såvel som "naturens kræfter". Al kraftudløsning kan kun eksistere i form af den "spænding", der opstår, når nævnte to energiers reaktioner berører hinanden. Dette forstås måske lettere, når man erindrer, at "tyngde" og "følelse" i sin mest uorganiske form henholdsvis fremtræder som identisk med verdensaltets "ild" og "kulde". Uden nævnte to bevidsthedsenergier ville al legemlig og materiel såvel som åndelig kraft således være en total umulighed. Og uden kraft ville intet som helst jeg være i stand til at opbygge eller vedligeholde en organisme. Og uden organisme ingen manifestation af noget som helst levende væsen. Ingen Guddom og ingen gudesøn ville da nogen sinde have tænkt en tanke. Der, hvor "livets oplevelse" i dag funkler, stråler og vibrerer hen over evigheden, tiden og rummet, ville et evigt "intet" have sit uudslettelige domæne.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.