Livets Bog, bind 4
Væsener der ikke har brug for kønsprincippets eller kærlighedens analyser
1452. At et ungt forlovet eller nygift par, der kun kan fornemme denne deres hundrede procents gensidige forelskelse i hinanden som den absolutte højeste lykke eller salighed, ikke vil kunne forstå nærværende analyser af "hankøns-" og "hunkønsprincippets" kosmiske mission som den kosmiske "døds" fundament er naturligvis en selvfølge. Men disse analyser har jo absolut heller intet bud til sådanne væsener. Og hvis verden var fuld af sådanne i hverandre gensidigt lykkeligt forelskede ægtefæller, og denne forelskelse ikke blot kun var en repetition fra "dyreriget", der blot kunne vare nogle måneder eller i heldigste tilfælde nogle få år i form af "hvedebrødsdage", men derimod var et massivt mentalt fundament for varig jordisk, ægteskabelig lykke af en så overdådig styrke, at den uundgåeligt kunne flamme totalt eller usvækket igennem hele livet, ja, skabe en lysende og funklende ægteskabelig stråleglorie omkring de to til "ét kød" forenede væsener helt op omkring deres livsaftens grånende dage, ville disse analyser være ganske overflødige og slet ikke være blevet givet fri. Ja, det ville således være ganske overflødigt, at kønsprincippet eller seksualismens højere sjælelige struktur blev gjort tilgængelig for jordmenneskelig intellektualitet eller tanke.