Stk.:  (1053-1590)      
      Avanceret søgning
   
Den seksuelle drift eller "den højeste ild" er "det godes" og "det ondes" alfa og omega
1472. Med hensyn til fosterdrab eller svangerskabsafbrydelse, da er disse foreteelser naturligvis ikke kommet ind i verden udelukkende af økonomiske grunde. De er jo en direkte følge af den tiltagende seksuelle udvikling eller det voksende erotiske krav og den heraf følgende ægteskabelige degeneration, som jordmenneskehedens udvikling har ført med sig. Dette krav eller begær har, som vi har set, udviklet sig til dimensioner, der slet ikke kan holdes indenfor ægteskabets grænser eller områder. Nævnte begær udgør altså udelukkende den fundamentale drivkraft i hele den jordmenneskelige livssfære. Men hvad er da dette begær? - Er det noget, der er af "det onde"? - I sin materielle renkultur er dette begær den kraft, der bærer hele bevidsthedslivet og dermed skabelsen eller manifestationen af såvel "det onde" som "det gode". Der forekommer ikke noget som helst i det levende væsens struktur, der ikke er en virkning af det seksuelle begær. Den seksuelle drift ligger bag ved hjertets pulsslag, såvel som den ligger bag fødslen af hvert levende væsen, der fra den åndelige verden træder ind i den fysiske. Den ligger bag en talers vældige inspiration og kraft, såvel som den ligger bag den forelskedes kælne og indsmigrende hvisken overfor den elskede. Den befordrer fuglenes overstrømmende livsglæde og elskovssange om foråret, ligesåvel som den ligger bag ved jordmenneskets elskovsfryd og brudenætter. Den befordrer det forfærdeligste mord, den hæsligste brutalitet, tortur og lemlæstelse eller sadisme i renkultur, såvel som den befordrer næstekærlighedens strålende, altomfavnende hengivenhed, eller den fryd og glæde, der ligger i at lyse og varme for omgivelserne. Den bringer individet til slutteligt at elske udenom alle ydre foreteelser, skønhedsbegreber, race og position, såvel som den også begrænser sympatien eller kærligheden til netop at være afhængig af disse skønhedsbegreber, race, social position, moralske forestillinger eller flokkens mening. Den samme drift befordrer individets passage lige fra de højeste åndelige verdeners strålende lysregioner og ned til de mest golde og af mental kulde isnende hadets, sorgens og lidelsernes mørkeste regioner. Den befordrer individet fra den allerhøjeste viden om dets identitet med Guddommen og ned til den mest totale uvidenhed og primitivitet, hvor væsenet tror sig ét med materien, stoffet, og behandler sig selv og sin næste som en blot og bar "timelig ting", der kun har tilintetgørelse i vente. Den fratager individet "kosmisk bevidsthed" og gør det evigt levende væsen identisk med "døden", ligesåvel som den befordrer individet ud af "dødens" mørke og kolde sfære for at hæve det mod intellektualitetens eller det kosmiske bevidsthedslivs allerhøjeste tinder hinsides alle skyer som universets og solbyernes evige lys, værende ét med den evige Fader. Det seksuelle begær og dets tilfredsstillelse er den allerhøjeste form for sult og mættelse og bliver derved hele tilværelsens, "det godes" og "det ondes" alfa og omega. Det udgør den evigt flammende dynamiske kraft, uden hvilken enhver form for manifestation og skabelse og dermed enhver form for åbenbarelse, enhver form for oplevelse af livet, ville være en umulighed. Denne sult og mættelse er derfor her i "Livets Bog" udtrykt under navnet "den højeste ild".


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.