Stk.:  (1053-1590)      
      Avanceret søgning
   
Det evige liv er ikke blot udødelighed, men det er Guddommen åbenbaret i det levende væsen, og det levende væsen åbenbaret i Guddommen
1590. Og på denne måde er det evige liv i form af spiralkredsløbet blot en højere form for oplevelse af dag og nat. Igennem plante-, dyre-, menneske-, visdomsriget og den guddommelige verden eller alle oplevelser i den ydre verden oplever væsenet "dagsprincippet", og igennem "salighedsriget" eller den indre verden "natprincippet". Det evige liv er således en evigt fortsættende række oplevelser af "dags-" og "natprincippet", ikke blot i form af døgnets timer, men også i form af spiralkredsløbenes vældige tidsepoker med skiftende oplevelse af kosmisk lys og mørke, kosmiske dage og nætter, kosmiske somre og vintre. I evigt fortsættende rækker af millionårige tidsepoker med uafbrudt skiftende scenerier i forskellige former for oplevelsestilstande indblæser den evige Fader sin ligeså evige søn sit umådelige skabevælde, sin umådelige kunnen og viden, sin egen bevidsthed, sit eget liv. Gudesønnen eller det levende væsen får derved overjordisk identitet, bliver i Faderens billede efter hans lignelse. Det evige liv er således ikke blot udødelighed, en beherskelse af elementerne, en overlegen sejlads hen over tidens og rummets umådelige oceaner, men det er Guddommen åbenbaret i det levende væsen, og det levende væsen åbenbaret i Guddommen. Men dermed er det evige liv identisk med kærligheden og kærligheden identisk med det evige liv. I sandhed, det er ikke så mærkeligt, at der igennem universet runger det evige bud: "Du skal elske din næste som dig selv", thi denne næste er jo den evige Fader. Verdensaltets mentale "bølgelængde" er kærlighed. Enhver, der vil "arve det evige liv" (opnå kosmisk bevidsthed, viden om sin egen udødelighed og være ét med Faderen), må derfor uundgåeligt indstille sin mentalitet på kærligheden. Kun igennem den bliver væsenet bevidst i sin egen identitet med evigheden, ser at alt er såre godt og fornemmer livet som Guds stråleglorie.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 36
Symbol nr. 12
Livet og døden

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.