Stk.:  (1591-1938)      
      Avanceret søgning
   
Ligesom planten igennem kredsløbet får fysisk dagsbevidsthed og bliver "dyr", således får halvvæsenet igennem samme kredsløb "kosmisk bevidsthed" og bliver "menneske"
1662. Men ligesom plantevæsenet i henhold til kredsløbets love udvikler sig og føres videre frem til en organisk tilstand, i hvilken det begynder at kunne opleve vågen dagsbevidst i en verden, hvor det før kun kunne ane, således fører det samme kredsløb det kulminerende "halvkønsvæsen" videre frem til ligeledes at kunne opleve vågen dagsbevidst på det åndelige plan, hvis reaktioner eller påvirkning det før kun kunne opleve som detaljeløs anelse. Det er denne dagsbevidste, åndelige oplevelsesform, der i "Livets Bog" udtrykkes som "kosmisk bevidsthed". Medens kredsløbsprincippet ved nævnte udvikling forvandler "planten" til "dyr", forvandler det med den samme udvikling "dyret" til "menneske". Og som vi senere vil få at se, vil kredsløbet igennem samme udvikling forvandle "mennesket" til rent "åndsvæsen" eller til en celle eller kraftenhed i organet for selve Guddommens egen udfoldelse af "den højeste ild", hvilket igen vil sige det samme som at blive omdannet til et individ i det femte tilværelsesplan: intuitionsriget eller den guddommelige verden.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.