Livets Bog, bind 5
Den seksuelle mørkesfære har ikke kunnet forhindres, hverken ved gejstlige eller verdslige myndigheder eller moralforskrifter
1673. Men disse menneskelige foranstaltninger har altså slet ikke formået at kunne forhindre dette vældige udbrud af mørke kræfter, som præger menneskehedens skæbne af i dag. Når de ikke har kunnet dette, bliver det således synligt som Guds vilje, at dette mørke virkelig har skullet finde sted. Det er altså en udløsning af kræfter i kontakt med naturens øvrige udløsninger af kræfter. Hele den mentale mørkesfære er altså en naturkraft, er et logisk led i selve verdensstrukturen. Menneskene kan højst foretage sig noget i retning af en slags svage og usikre beskyttelsesforanstaltninger. Og menneskenes moralske foranstaltninger og påbud angående seksualisme er da også kun et svagt dige sat op imod en vældig stormflod, der på utallige felter gennemborer og sønderslår diget. Men hvorfor skulle denne "højeste ild" ikke have sine mørke røgskyer, slagger og aske ligesåvel som alle andre former for ild og bål? – At spærre ild inde uden at give den spor af luft eller afløb for dens røg og aske vil være det samme som at slukke ilden. Og selvfølgelig har det aldrig været Forsynets mening, at menneskene skulle kunne slukke "den højeste ild". Hvad ville livet vel være uden denne? – Livet kan da ikke være en blot og bar tankeproces. Og til hvad nytte denne tankeproces, hvis den ikke slutteligt skulle skabe en behagsfølelse, en nydelse eller salighed både for væsenet selv og dets omgivelser? – Denne nydelse ville være total umulig, hvis "den højeste ild" ikke eksisterede. Alle nydelser er jo grene, blade og blomster på "den højeste ilds" hovedstamme. Situationen er derfor så viselig, at "den højeste ilds" magt er så overlegen, så selv inkvisitionen og andre former for den højeste mobilisering af magt bag en foreskreven moral ikke har kunnet slukke ilden. Den har fortsat kunnet udbrede sine røgskyers kvælende os, støv og slagger til alle samfundslag, folkeslag, kulturer og moralopfattelser. Ja, disse religiøse moralopfattelser med deres foreskrevne cølibat, askese og andre naturstridige forbud har ligefrem været med til at forværre ondet i stedet for at forhindre det.