Livets Bog, bind 6
Ulogisk og logisk skabelse er henholdsvis vejen til åndeligt og legemligt mørke og lys
1954. Enhver skabelse, der er hundrede procent logisk, er tilsvarende hundrede procent fuldkommen. Ved en fuldkommen skabelse må man her forstå en forandring af materien eller en sammensætning af denne i en sådan form, at den i sit slutfacit bliver til glæde og velsignelse for levende væsener. Det er det, der er den oprindelige mening med enhver skabelse. Et hus, en bro, en jernbane, en maskine, en damper, en bil, en flyvemaskine etc. opfylder alle logiske formål. Men når formålet således er logisk, hvilket her vil sige: nyttigt, er disse foreteelser i sig selv udtryk for behagsmidler. De gør livet lettere. Men derved bliver disse til en slags kærtegn og er dermed i deres kosmiske natur udtryk for kærlighed. Kærlighed og logik bliver således i virkeligheden identiske. Men skabeprocessen kan også være ulogisk og bliver da i dens slutfacit kilden til al ufuldkommenhed. Den er i denne tilstand ikke til glæde og velsignelse for levende væsener. Den bliver da ikke noget kærtegn, men udgør derimod en mislykket skabelse. Mislykket skabelse er underminerende og livsnedbrydende, ja er sabotage af selve livet. Og vi kender denne form for skabelse. Den afføder i værste tilfælde antipati og splid imellem væsenerne, ja undertiden endog had og hævn, hvilke foreteelser i væremåden er kærlighedens diametrale modsætning. Da alle skabelsesprocesser udløses af tankeimpulser, ligesom de ved at blive oplevet ender i bevidstheden som tanker, kommer denne til at fremtræde som fuldkommen eller ufuldkommen alt eftersom nævnte processer er logiske eller ulogiske. Da al væremåde og dermed væsenets livsførelse og livsoplevelse er resultatet af bevidsthed, bliver samme væremåde og livsoplevelse altså fuldkommen og ufuldkommen eller såkaldt "god" og "ond", alt eftersom samme bevidsthed henholdsvis er et resultat af logisk eller ulogisk tænkning eller manifestation af tankeimpulsernes indstilling til materien. Da ulogisk manifestation skaber disharmoni og i værste tilfælde smerte og lidelse, underminering af organismer og livslyst, vil al ulogisk handlemåde være vejen til åndeligt og dermed til legemligt mørke. Da logisk manifestation på samme måde skaber harmoni, organisk og mental sundhed og velvære og dermed livslyst og glæde ved at være til, vil al logisk manifestation være en ufejlbarlig vej til åndeligt og dermed til legemligt eller fysisk lys.