Livets Bog, bind 6
Vore dages kongebevidsthed
1991. Hos vore dages konger forekommer der ikke noget af den slags. I dag er den autoriserede kongebevidsthed ikke noget opdragende fast punkt for folket. Kongen repræsenterer ikke nogen fremtidsbevidsthed eller nogen ny idealbevidsthed, i så fald løber han faren for at blive afsat. Han skal nødvendigvis have flokkens autoriserede religion eller livsopfattelse. Det er som regel stadfæstet i en af folket opsat grundlov. Det er altså flokken, der i dag bestemmer kongens bevidsthed, – ikke kongen, der bestemmer flokkens bevidsthed. Og her har vi grundårsagen til kongeværdighedens forfald. Den suveræne, mentale eller åndelige frihed, som var midlet, ved hvilket kongen kunne udvikle folket i idealerne på den vej, som folket ifølge de gældende guddommelige love skulle vandre eller udvikles hen imod, har kongen ikke mere. Han er ikke noget virkeligt suverænt eller frit menneske, men en flokkens slave, om end dette slaveri er meget forgyldt og camoufleret i slotte, guld og purpur. Det kosmiske kredsløbsprincip, i kraft af hvilket al manifestation i verden beherskes, og dermed også menneskehedens udvikling, fører med sig, at fremtidens mentalitet for de jordiske mennesker går i retning af frigørelse fra det dræbende princip på alle fronter og i alle livsproblemer. Fremtidsmentaliteten er den sande og absolut rene kristendom, hvilket vil sige: overholdelsen af det femte bud, "du skal ikke dræbe", hvilket bud igen i virkeligheden kun kan overholdes i kraft af det andet store kristendommens eller verdensgenløsningens bud, "du skal elske din Gud over alle ting og din næste som dig selv".