Stk.:  (1939-2395)      
      Avanceret søgning
   
Kosmisk bevidsthed er det samme som "den hellige ånd" eller "Guds bevidsthed"
2001. For at få klarhed over denne kunstige vej til kosmisk illumination eller glimt eller en akut forbindelse med de kosmiske kræfter, må vi først og fremmest lære at forstå, hvad disse kræfter repræsenterer. De kosmiske kræfter repræsenterer de allerhøjeste bevidsthedslag, de allerhøjeste tankearter og dermed den allerhøjeste viden i universet. Dette ocean af guddommelig viden udgør i virkeligheden det, der i Bibelen har fået udtrykket "den hellige ånd". Det er det ocean af materie, der vibrerer i en særlig bølgelængde og kan opfattes af en hjerne, der kan blive indstillet på denne bølgelængde. Da dette ocean er tilværelsens allerhøjeste bevidsthedslag og rummer al eksisterende viden, er det således i virkeligheden det samme som "Guds bevidsthed". Permanent og på normal måde at opleve dette ocean af viden er det samme som at få "kosmisk bevidsthed" og dermed blive "ét med Gud". Det er dette bevidsthedslags naturlige nedslag i et væsens bevidsthed og den heraf affødte permanente kosmiske oplevelsesevne og kosmiske bevidsthed, der udgør den store organiske indvielse, vi i Livets Bog kender under begrebet "den store fødsel".


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.