Stk.:  (1939-2395)      
      Avanceret søgning
   
Det færdige menneske i "Guds billede"
2076. Med denne bevidsthedstilstand er væsenet blevet til et færdigt væsen og udgør "mennesket i Guds billede efter hans lignelse". Da har det som nævnt fået kosmisk bevidsthed, der igen er det samme som kristusmentalitet. Dermed har væsenet fået direkte vågen dagsbevidsthed i samliv med Gud i alle ting og dermed i alle himle eller verdener. Alle himle og verdener er igen det samme som "Guds rige". Et sådant væsen er vågen dagsbevidst i de to former for virkelighed: den sekundære og den primære. Det ser vågen dagsbevidst den sekundære, altså den rent materielle eller timelige verdens ting og former som et sprog, igennem hvilket Gud åbenbarer sig for det levende væsen, der igen er det samme som "Guds søn". Det følger denne Guddommens og gudesønnens samvær igennem hele livstemplets forgård, hvor Guddommen skaber "Adam" af "støv" for i livstemplets hellige at "indblæse" ham "livets ånde" for endelig i det allerhelligste at krone ham i sit eget billede som livets konge, tidens og rummets behersker, identisk med evigheden og uendeligheden.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.