Stk.:  (1939-2395)      
      Avanceret søgning
   
Talentkernernes og organernes tilblivelse og dermed muligheden for inkarnation af liv i fysisk materie
2166. Disse talentkerner bliver til i kraft af væsenets begær eller ønsker i situationer, hvor disse permanent bliver tilfredsstillet. Hvis et væsen ønsker at udføre en særlig manifestationsart og derfor stadig udøver den, er det en kendt sag, at dets evne til at udføre denne manifestationsart "udvikler" sig. Væsenet får rutine, det bliver kunstner, det bliver geni i denne manifestationsart. En meget stor del af den stærke koncentration, det i begyndelsen måtte udfolde, er efterhånden blevet overflødig. Den stadige gentagelse af den særlige manifestation har ligesom udviklet et lille ekstra organcenter i forbindelse med den fysiske hjerne. Men samtidig med, at der danner sig et sådant manifestationsorgan, altså et lille center for livsmanifestation, inkarnerer der straks i nævnte lille center et mikrovæsens jeg og ånd. Og dette lille organcenter er dermed blevet til en slags organisme for et levende væsen, hvis livsbetingelse på det fysiske plan netop er de vibrationer, som den pågældende, mellemkosmiske manifestationsart udløser. Og på denne måde udgør alle et væsens animalske organer, legemer for levende væsener i mikroverdenen. Og da organerne således ikke kan blive til, uden at de udgør en sådan kombination af animalsk materie, at de kommer til at opfylde de livsbetingelser, der kræves, for at liv kan inkarnere, inkarnerer der således liv overalt, hvor et væsens fysiske manifestationer fremtræder i permanent gentagelse. Derved opstår grundlaget for al udvikling. Uden denne inkarnationslov ville intet som helst liv få mulighed for inkarnation i fysisk materie. På denne måde er vor organisme og kropslige organer blevet til. Og på denne måde skaber vi, med vore permanente manifestationer af i dag, nye kraftenheder og hermed mulighed for inkarnationer af særlige mikrovæseners ånd og jeger i disse, hvorved disse bliver til selvstændigt arbejdende nye organer i vor organisme til hjælp for vore livsvigtige, kropslige funktioner.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.