Stk.:  (1939-2395)      
      Avanceret søgning
   
Hvorledes det levende væsens livskraft opstår
2175. Men "tyngde" og "følelse" kender vi igen som hørende til det levende væsens inderste bevidsthedskræfter. Alle former for karakteregenskaber, moralopfattelse, sindelag, forhold til næsten, forholdet til livet og naturen, forholdet til sygdom og sundhed, kort sagt: hele væsenets fysiske liv udgør et særligt balanceforhold mellem disse to kræfter i dets bevidsthed eller psyke. Nævnte to energiformer udgør et indbyrdes modsætningsforhold. Tyngdeenergien har ligesom en udadgående eller udvidelsestendens, medens følelsesenergien har en sammentrækningstendens. Da disse to energiformer er gensidigt forenet i et organisk princip i det levende væsen, kommer deres modsætningsforhold i samme væsen til en ligeså evig reaktion. Reaktionen af disse to kontrære kræfters organiske forbindelse med hinanden kan kun manifestere sig som spænding. Spænding er igen det samme som kraft. Og vi har her den allerinderste kilde til det levende væsens livskraft. Det er ved hjælp af denne kraft, det kan bevæge arme og ben. Det er ved denne kraft, at alle dets organer fungerer. Det er ved denne kraft, at væsenet kan tale, le og græde. Det er ved den samme kraft, det kan arbejde, skabe, manifestere og bevæge sig, ligesom det er med denne kraft, der altså udgør mellemkosmisk elektricitet, at menneskeheden kan begynde at beherske et vist område af makrokosmisk materie og makrokosmisk elektricitet. Den kan lade den sidstnævnte elektricitet lyse i vore lamper og være kraften i vore elektromotorer, ligesom den kan lade den bære visioner af syns- og hørebilleder fra menneskenes daglige liv ud over store afstande til gavn og glæde for andre egnes beboere. Med den samme kraft og dertil byggede apparater kan den bringes til at udføre gigantiske regneopgaver og kartoteksbetjening og meget mere, endnu inden menneskene har fået det fulde herredømme over deres egen livskraft eller mellemkosmiske elektricitet. Det spændingsforhold, som tyngde- og følelsesenergien frembringer i væsenets psyke, er altså den kraft, der fungerer i dets organisme. Og det er den samme kraft, der befordrer dets vilje- og tankekraft og dermed dets livsoplevelse og manifestation.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.