Stk.:  (1939-2395)      
      Avanceret søgning
   
Intuitionen i sit begyndelsesstadium og hvorfor den kun befordrer færdige ideer eller facitter
2194. Intuitionen er således en evne, i kraft af hvilken et vist område af opsummeret forsknings- eller iagttagelsesmateriale i væsenets indre organiske struktur bliver udarbejdet til konkret viden i form af færdige facitter eller ideer. I givne situationer, når betingelsen herfor er til stede, bliver denne viden, ligeledes af intuitionsevnen, fra væsenets indre ført frem til dets vågne dagsbevidsthed. Intuitionsevnen udgør således i virkeligheden en automatisk analyseringsevne. Idet den er automatisk udgør den altså væsenets analyseringsevne i sit "C-videns" stadium, hvilket vil sige: det stadium, i hvilket alle evner bliver til automatfunktion. Derfor er intuitionsoplevelser altid færdige ideer eller facitter. Men i det område, vi her har berørt, er intuitionen kun i sin første spæde vorden, således som den i al almindelighed forekommer hos fremskredent udviklede kunstnere, forfattere og forskere. Det skal også her bemærkes, at den normalt kun er til stede hos mennesker, der har nået et vist fremskredent trin i humanistisk udvikling, væsener, der har lagt forfængelighed, ærgerrighed, snobberi, havesyge, had eller bitterhedstendenser og brødnid bag sig.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.