Livets Bog, bind 6
Tankekraften er det samme som livskraften
2295. Krigen virker ødelæggende og nedbrydende på tankegangen, der udgør livskraften både for sjæl og legeme. Krigen eller ufreden mand og mand imellem såvel som nationer, folk og racer imellem kan således ikke finde sted uden at være en stor nedbrydelse af livsmodet. Der, hvor den raser eller folder sig ud, skaber den ikke blot lidelser, død og undergang, men også sorger, melankoli, livslede og selvmord. Livskraften bag alle levende væseners livsoplevelse og manifestation har sæde i og udvikles igennem væsenets tankekraft. Tankekraften er igen det samme som den elektriske, magnetiske kraft, ved hvis hjælp jeget forsyner alle sine fysiske organer med livskraft og velvære. Tankekraften skal være til glæde og skabe lyst til livet. Der, hvor den bliver nedbrudt på grund af vrede, had, mørk skæbne eller forfølgelse fra andre væseners side, der bliver livskraften til legemet og sjælen nedbrudt. Atom- og elektronvirksomheden svækkes i væsenets bevidsthed, og organismen stagnerer, bliver modtagelig for sygdomme og hærget af alskens legemlige og mentale besværligheder, der kan komme til at betyde for tidlig død og i værste tilfælde flere liv i åndssvaghed. Tankekraften er således livskraften bag hele universets struktur såvel i mikrokosmos som i makrokosmos og mellemkosmos. Men for menneskene er det naturligvis deres tankekraft, der udgør fundamentet for deres mellemkosmiske tilværelse. At få denne tankekraft fuldkommen betyder altså fuldkommen livskraft for menneskene. At få denne tankekraft fri af al egoisme eller af den overtro, at ethvert menneske er sig selv nærmest, og i stedet for få indført den urokkelige sandhed, at enhver er sin næste nærmest, vil betyde den totale, mentale sundhed og dermed krigens, fængslernes, sygdommenes og hospitalernes afskaffelse.