Livets Bog, bind 6
Verdensaltet kommer til syne som et evigt levende nogets eksistens
2343. Da bevidsthed udgør en kombination af tanker, evner og anlæg, som kun kan virke i kraft af et dirigerende noget, bliver det således her til kendsgerning, at dette "noget" eksisterer. Og vi har, i henhold til de mange forudgående analyser af det samme noget, som vi i vort studium af livets kosmiske analyser har gennemgået, let ved at genkende det som "jeget" i de levende væsener. Vi møder altså dette guddommelige noget eller jeg som alle tings inderste årsag. Det er det eneste i verdensaltet, der ikke eksisterer som en virkning af noget andet. Det er således den absolut eneste eksisterende årsag, til hvilken der ikke eksisterer nogen forudgående årsag. Det udgør altså en årsagsløs årsag. Og dette jeg eller guddommelige noget, er det absolut eneste, der ikke eksisterer som identisk med bevægelse, rent bortset fra at det kan afstedkomme bevægelse. I kraft heraf kan det hverken have begyndt eller nogen sinde komme til at ophøre med at eksistere. Dette guddommelige element, som altså er til stede bag enhver skabelse og til stede i ethvert levende væsens organisme som identisk med dennes jeg, er således livets absolut eneste faste punkt. I kraft af sin ubevægelighed er det evigt uforanderligt. Dette elements tilknytning til bevidsthed og materie er ligeså evig, thi hvis der har været en tid, hvor denne tilknytning ikke eksisterede, kunne dette noget ikke være levende. Men når det ikke kunne være levende, kunne det hverken ønske eller begære. Men uden ønske eller begær kunne vilje ikke opstå. Og uden vilje kunne ingen som helst kraft manifesteres. Og uden kraft kan ingen som helst bevægelse, og dermed ingen som helst skabelse, finde sted. Og det, vi kalder verdensaltet, ville således ikke have eksisteret. Da det imidlertid er en urokkelig kendsgerning, at det med alle sine detaljer, skabelsesprocesser og levende væsener eksisterer, bliver det ligeledes en urokkelig kendsgerning, at det evigt har eksisteret som udtryk for dette guddommelige nogets eksistens.