Livets Bog, bind 6
Guddommens sanseform og vor egen sanseform
2374. Med hensyn til Guddommens egen bevidsthed og livsoplevelse er den, som nævnt, den absolut eneste i sin slags, idet den udelukkende er baseret på oplevelser i den indre verden. Guddommen har ikke nogen ydre verden således som alle de øvrige eksisterende væsener i verdensaltet. Fundamentet for Guds livsoplevelse kan således ikke være nogen ydre verden. Når Guddommen ikke desto mindre eksisterer og er et levende væsen, må fundamentet for hans livsoplevelse udelukkende være en indre verden. Alt eksisterer indeni ham. Vi har en ydre verden, den vi kalder "naturen". Men naturen, dens kræfter og funktioner er organismefunktioner i den store organisme, der tilhører vort makrovæsen. Kun Gud lever ikke i noget makrovæsen, og kan derfor som nævnt hverken være mikrovæsen eller mellemkosmisk væsen. Det, vi kalder naturen eller verdensaltet, er, som før nævnt, selve Guds organisme. Da alt lever i denne Guds organisme, og der således overfor den ikke eksisterer noget "udenfor", bliver verdensaltet således overfor Guddommen en "indre verden". Denne indre verden bliver derved Guds absolutte sanseobjekt. Guds sansning eller livsoplevelse bliver således en ganske diametral modsætning til vor sansning og oplevelse af livet, der udelukkende eksisterer i kraft af en ydre verden. Vi bliver her vidne til to slags principielle former for sansning, nemlig vor egen form, der er baseret på oplevelsen af ydre foreteelser, og Guddommens sanseform, der er baseret på oplevelsen af indre foreteelser. I virkeligheden bliver sanseobjektet det samme både for Guddommen og for os. Vi ser vore medvæsener, mennesker, dyr og planter. Vi ser kloder, sole og mælkeveje. Vi ser forskellige slags materier. Vi ser bevægelse og skabelse så langt, som vore sanseevner er i stand til at række. Disse ting udgør således også Guds sanseobjekt. Hvad andet skulle der vel være for Guddommen at sanse? – Men sansningen eller oplevelsen af disse ting igennem vore sanser og igennem Guds sanser bliver altså helt forskellig. Men for at komme til forståelse heraf, må vi koncentrere os lidt på selve Guds sanseredskaber.