Livets Bog, bind 7
Sanseevnen, tænkning og åbenbaringen af det levende væsen
2462. Igennem de kosmiske analyser i nærværende værk er vi blevet kendt med de levende væseners evige livsoplevelse, samt hvorledes evnen til denne oplevelse vedligeholdes. Vi ved således, at selve den evige livsoplevelsesevne opretholdes ved et særligt kompliceret organisk anlæg, som vi kender under begrebet "sanseevnen". I kraft af denne evne skabes livets oplevelse. Fundamentet for denne oplevelse er skabelsen af kontraster. Disse kontraster er at inddele i de to store hovedkategorier, nemlig fornemmelsen af "behag" og fornemmelsen af "ubehag". Hver af disse to fornemmelser rummer et ocean af variationer. Der findes således en mangfoldighed af fornemmelsesarter, der opleves som ubehag og en tilsvarende mangfoldighed af fornemmelsesarter, der opleves som behag. Uden denne realitet i verdensordenen ville al oplevelse være en total umulighed. Disse to variationer af livsoplevelse er det samme som reaktioner. Reaktioner er det samme som bevægelseskollisioner. Bevægelse er igen det samme som kraftudløsning. Kraftudløsning er det samme som energiudløsning. Energiudløsning er det samme som viljeudløsning. Viljeudløsning er det samme som manifestation af ønske, der igen er det samme som tanke. Tanke er resultatet af bevidsthedsfunktion, der igen udgør den manifestation, der afslører et "levende nogets" eksistens bag enhver skabelse, og i forbindelse med hvilken dette "noget" åbenbarer sig som "et levende væsen".